Duivex.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Historia


OKREGOWA WYSTAWA GOŁEBI MŚCICE 2019r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.11.2019

WYSTAWA OKREGOWA GOŁEBI POCZTOWYCH W DNIACH 06-08.12.2019r.
w m. MŚCICE 


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.02.2020

Zebranie delegatów oddziału Koszalin odbędzie w dniu 16 lutego (niedziela) o godz. 11.00 w m. MŚCICE w miejscu wystawy gołębi. Zapraszamy pozostałych członków oddziału.


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.09.2018

Zasady i warunki współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Okręgu   w sezonie 2018

            We współzawodnictwie mogą brać udział wszyscy Hodowcy PZHGP Okręgu Koszalin spełniający kryteria zawarte
w aktualnie obowiązującym Regulaminie  Lotowo-Zegarowym PZHGP.

            Warunkiem przystąpienia do współzawodnictwa jest złożenie do Okręgu spisów gołębi, papierowych i elektronicznie do 15.04.2018 r. wraz z planem lotów. Listy konkursowe papierowe winny być przesłane w terminie do 14 dni po odbytym locie, oraz dodatkowo pocztą elektroniczną na adres: jadwiga678@op.pl

            Kserokopię potwierdzenia odlotu, należy przesłać na adres okręgu, przed kolejnym lotem: Stanisław Pawlica 78-100 Kołobrzeg ul. Dworcowa 22/2

            Po zakończonym sezonie lotowym, Hodowca składa swoje wyniki do Zarządu Oddziału, na formularzach odpowiednich do rodzaju współzawodnictwa. Klasyfikacja

w poszczególnych kategoriach ustalona zostanie po weryfikacji dokumentacji źródłowej przez

Okręgową Komisję Weryfikacyjną i po zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu.     

            W sezonie lotowym 2018 na szczeblu Okręgu odbędzie się rywalizacja Hodowców  w następujących kategoriach:

GMP- zgodnie z obowiązującym regulaminem Ogólnopolskim

Kategorie A, B, C, E-  zgodnie z obowiązującym regulaminem Ogólnopolskim

Kategoria D- najniższa suma coefficientów z kategorii A, B, C – tylko z 50 na spisie

Mistrzostwo Gołębi Młodych - zgodnie z obowiązującym regulaminem Ogólnopolskim

Intermistrzostwo - zgodnie z obowiązującym regulaminem Ogólnopolskim

Jubileuszowe 100-tu lecia odzyskania Niepodległości- suma coefficientów kategorii C + E

Lot Narodowy z Brukseli - suma coefficientów 3 gołębi z 5 typowanych opłata 6 zł. od sztuki

Klasyfikacja lotników - z całego spisu:

       - najlepszy samczyk z największą ilością konkursów oraz coefficient

       - najlepsza samica z największą ilością konkursów oraz coefficient

       - najlepszy gołąb w kategorii A coefficient z 3 lotów od 100 do 400 km

       - najlepszy gołąb w kategorii B coefficient z 3 lotów od 300 do 600 km

       - najlepszy gołąb w kategorii C coefficient z 3 lotów powyżej 500 km

       - najlepszy gołąb w kategorii E coefficient z 2 lotów powyżej 700 km

       - najlepszy młody w kategorii F coefficient z 3 lotów od 100 do 400 km

       - najlepszy roczny w kategorii G coefficient z 5 lotów od 100 km do 600 km

       - najlepszy dorosły w kategorii H coefficient z 6 lotów powyżej 300 km

W Mistrzostwie Gołębi Młodych na szczeblu okręgu sklasyfikowanych zostanie 

trzech mistrzów i piętnastu przodowników, we wszystkich pozostałych kategoriach,

trzech mistrzów i dziesięciu przodowników.

Weryfikacja wyników na szczeblu Okręgu odbędzie się 10.09.2018 t.j. poniedziałek  w siedzibie oddziału Kołobrzeg od godziny 17.00.

 

 

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.12.2018

Spokojnych,zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019                        

                                        życzy zarząd Oddziału